Geografinio rašinio konkursas

Rimantas Krupickas sveikina susirinkusius ant Aukštojo kalno

Pažinti Tėvynės neįmanoma, jeigu po ją nekeliausi.
Tai pats universaliausias ir tvirčiausias pažinimo būdas.

Rimantas Krupickas "Paskui rasos lašą"

Rašinio nuostatai (parsisiųsti)

PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktorius
Saulius Jurkevičius

Geografinio rašinio konkurso „Mano atrasta Lietuva“, skirto Rimanto Krupicko atminimui, nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Geografinio rašinio nuostatai reglamentuoja geografinio rašinio konkurso tikslus, reikalavimus konkurso dalyviams, konkurso organizavimą, darbų vertinimą ir nugalėtojų apdovanojimą. Konkursą organizuoja Vilniaus licėjus.
 2. II. TIKSLAI

 3. Norint pagerbti žymaus geografo doc. Rimanto Krupicko atminimą organizuoti kasmetinį geografinio rašinio konkursą.
 4. Tęsti doc. Rimanto Krupicko idėjas, skatinti jaunimą keliauti, pažinti ir naujai atrasti Lietuvą.
 5. III. UŽDAVINIAI

 6. Skatinti keliauti po Lietuvą, pažinti jos nepakartojamą grožį, atrasti tai, kas užmiršta ar dar nepastebėta.
 7. Puoselėti tautinius jausmus, meilę gamtai, etnokultūriniam, istoriniam, gamtiniam palikimui.
 8. Ugdyti ekologišką gyvenseną.
 9. Formuoti atsakingą, savitą požiūrį į aplinkosaugą. Skatinti aktyviai reikšti savo nuomonę.
 10. Ugdyti kūrybiškumą perteikiant savo pastebėjimus bei išgyvenimus geografiniame rašinyje.
 11. IV. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 12. Konkurso dalyviai – šalies bendrojo lavinimo mokyklų (5 – 12 kl.), gimnazijų (1 – 4 kl.) mokiniai ir aukštųjų mokyklų bei kolegijų studentai.
 13. Konkursas organizuojamas koncentrais:
  2.1. 5 - 6 kl.
  2.2. 7 - 8 kl.
  2.3. 9 - 10 kl. (1 - 2 kl.)
  2.4. 11 - 12 kl. (3 - 4 kl.)
  2.5. studentai.
 14. Konkursas vyksta nuo š. m. gegužės 1 d. iki gruodžio 1 d.
 15. V. RAŠINIO REIKALAVIMAI

 16. Rašinys turi būti parašytas lietuvių kalba. Jis gali būti spausdintas kompiuteriu arba parašytas ranka.
 17. Rašinio apimtis iki 1000 žodžių.
 18. Rašinys gali būti įvairių stilių ir formų: pasakojimo, dienoraščio, interviu ir kt.
 19. Rašinio turinį gali sudaryti: rašinio autoriaus aplankytas geografinis, kultūrinis, istorinis objektas, praeita keltąsa*, sutiktas žmogus – „deimančiukas“, jo papasakota istorija ir kt.
 20. Dalyviai savo nuožiūra gali patys pasirinkti ar sukurti potemę, konkretizuojančią bendrą konkurso temą „Mano atrasta Lietuva“.
 21. Rašinys gali būti papildytas autoriaus iliustracijomis (nuotraukomis, keltąsomis, schemomis, piešiniais ir kt.).
 22. Iliustracijos gali užimti ne daugiau kaip 2 lapus A4 formato (iki 4 foto nuotraukų).
 23. VI. RAŠINIO VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 24. Darbus vertins sudaryta vertinimo komisija (jos sudėtį ir reglamentą nustato konkurso organizatoriai).
 25. Vieną darbą vertina ne mažiau kaip 3 vertinimo komisijos nariai.
 26. Komisija, vertindama rašinius, atsižvelgia į temos suvokimą, pateiktos medžiagos originalumą ir autentiškumą, stiliaus savitumą ir kūrybiškumą.
 27. Rašinio iliustracijos vertinamos papildomais balais, atsižvelgiant į sąsajas su rašinio turiniu, originalumą ir meninę raišką.
 28. Nevertinami darbai, neatitinkantys konkurso nuostatų, ar pastebėjus, kad yra plagijuoti.
 29. Komisija, vertindama rašinius, skiria, pirmąją, antrąją, trečiąją vietas kiekvienoje koncentro grupėje. Prizininkai apdovanojami diplomais, geriausi rašiniai skelbiami žiniasklaidoje. Mokiniai užėmę 1 - 5 vietas įgyja teisę dalyvauti Respublikiniame Č. Kudabos geografijos konkurse.
 30. Rašinio vertinimo rezultatai skelbiami interneto svetainėje www.geografijoskonkursai.lt ir www.licejus.lt iki vasario 15 d.
 31. VII. PAPILDOMA INFORMACIJA

 32. Darbai turi būti metrikuoti. Tituliniame lape nurodyta autoriaus vardas, pavardė, miestas, mokymo įstaigos pavadinimas, klasė (kursas), tikslus mokyklos arba namų adresas, telefonas, elektroninis adresas.
 33. Jei kas padėjo keliauti ar konsultavo rašant darbą, ruošiant iliustracijas, nurodykite šių žmonių pavardes.
 34. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę rašinius viešinti, publikuoti leidiniuose, rengti parodas. Konkursui atsiųsti darbai nebus grąžinami.
 35. Papildoma informacija teikiama www.geografijoskonkursai.lt, www.licejus.lt ir geografijoskonkursai@gmail.com
 36. Darbai pateikiami registruotu laišku: Konkursui „Mano atrasta Lietuva“, Vilniaus licėjus, Širvintų 82, LT – 08216, Vilnius arba elektroniniu adresu geografijoskonkursai@gmail.com nuo š.m. gegužės 1 d. iki gruodžio 1 d. (antspaudas ant voko ne vėlesnis kaip gruodžio 1 d., elektroninis laiškas išsiųstas iki gruodžio 1 d. 18 val.)
 37. Organizacinis komitetas pasilieka teisę keisti ir pildyti nuostatus.

* Keltąsa – R. Krupicko pasiūlyta sąvoka vietoj žodžio „maršrutas“.


Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas
Aplinkos apsaugos komitetas
Dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė
LEU Edukologijos fakulteto Pedagogikos ir psichologijos instituto Ugdymo pagrindų katedros docentė
Dr. Onutė Motiejūnaitė
LEU Gamtos mokslų fakulteto Botanikos katedros docentė
Nijolė Gudžiūnienė
Vilniaus „Minties“ gimnazijos mokytoja metodininkė
Julė Kavalnienė
Molėtų gimnazijos mokytoja metodininkė