Geografinio rašinio konkursas

Rimantas Krupickas sveikina susirinkusius ant Aukštojo kalno

Pažinti Tėvynės neįmanoma, jeigu po ją nekeliausi.
Tai pats universaliausias ir tvirčiausias pažinimo būdas.

Rimantas Krupickas "Paskui rasos lašą"

Apžvalga po antrojo geografinio rašinio konkurso...

Su jauduliu spėliojome, kiek šį kartą atskris laiškų. Sulaukėme 74 gražių atrastų Lietuvų. Visos jos žavios išgyventos, savos. Skaitydami darbus pamatėme Lietuvą Jūsų akimis, su Jūsų atrastais žmonėmis, kaimeliais, piliakalniais, miškais, parkais ir neapsakomo grožio pajūrio kopomis. Daugiausiai keliavote po Dzūkijos, Aukštaitijos ir Kuršių Nerijos nacionalinius parkus. Daug atradimų ir savose apylinkėse, gimtuose kaimuose.

Džiaugiamės, jog rašiniai tokie įvairūs ne tik savo turiniu, bet ir forma: laiškai, dienoraščiai, interviu, miniatiūros ir kitos. Jūsų išgyvenimai atskleidžia miško grožį, kaimo savitumą, jūros ošimą, nepamirštamus kvapus, spalvas. Labai malonu skaityti šiltus darbus apie senelius, artimus žmones, iš to matyti, kad juos mylite ir menate. Rašydami apie gimtąsias vietas daugelis pasidomėjote legendomis, padavimais apie vietoves bei toponimika. Prasminga, kai Lietuva atrandama keliaujant partizanų kovų keliais. Dėkojame mokytojams, kurie organizuoja moksleiviams įsimintinas ekskursijas. Gražu, kai Lietuvą jums parodo tėveliai. Keliavote įvairiai - pėsčiomis, dviračiais, automobiliais.

Šias metais savo brandumu išsiskyrė vienuoliktokų ir dvyliktokų darbai, jie gilūs, prasmingi. Nuoširdumu papirko penktokai ir šeštokai. Patys neramiausi, žingeidžiausi pasirodė septintokai ir aštuntokai. Šios grupės mokiniai atsiuntė daugiausiai darbų. Jie išsiskyrė savo įvairove, keliavimo būdu, patriotiškumu. Devintokų ir dešimtokų darbai nustebino savo filosofiškumu, mąstymu. Gal pasigedome Lietuvos atradimo pačių dalyvautose kelionėse.

Rašiniai iliustruoti nuotraukomis iš kelionių ir interneto svetainių, piešiniais, keltąsomis. Kartais pasigesdavome šaltinius nurodančios informacijos -, kieno šios nuotraukos, iš kur paimta informacija.

Gavome kelias puikias, gerai paruoštas, informatyvias keltąsas. Buvo ir daugiau darbų, išsiskyrusių informacijos gausa. Informacija rinkta ir iš artimų žmonių, ir iš knygų, enciklopedijų. Ir vėl pastebime, kad kai kuriems darbams trūko nurodytų informacijos šaltinių. Skaitėme, gražius, vaizdžius, literatūriškus rašinius apie Lietuvą, deja, ten neradome, kas iš viso to – būtent jūsų atrasta, suprasta, taigi jie liko neapdovanoti.

Vertinimo komisijai tikrai nebuvo lengva išskirti geriausius. Kiekvieno koncentro geriausių darbų dešimtukus vertino 6 komisijos nariai. Po ilgų diskusijų buvo išskirtos 1 – 5 vietos. Reikėtų paminėti, kad lyderiai buvo gana aiškūs, daugiau diskusijų buvo dėl 3 – 5 vietų. Gaila buvo gerų darbų, kurie nepateko į geriausių penketuką. Esame dėkingi rėmėjams, kurie leido vertinimo komisijai išskirti dar visa būrį papildomų nominacijų ir paskatinamųjų prizų. Dėkojame dideliam rėmėjų būriui: Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui ir Aplinkos apsaugos komitetui, leidyklai „Didakta“, leidyklai „Šviesa“, Lygių galimybių plėtros centrui ir Virginijai Aleksėjūnei, Aim Public ir Mindaugui Vaičiuliui, Lietuvos geografų draugijai, Keliautojų sąjungai ir Algimantui Jucevičiui, Mokslų akademijos turistų klubui, kelionių organizatoriui „E-kelionės“ ir Daliai Prakapienei, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijai. Dėkojame projektui „Lyderių laikui“, kurio dėka galime apdovanoti nugalėtojų mokytojus ir konsultantus. Nuoširdus ačiū asmeninius prizus įsteigusioms Ritai Makarskaitei – Petkevičienei, Onutei Motiejūnaitei, Julei Kavalnienei, Nijolei Gudžiūnienei. Dėkojame Vilniaus licėjui, organizavusiam šį konkursą.

Organizacinis komitetas pagal galimybes, su autorių sutikimu, stengsis publikuoti įsimintinus rašinius ir skleisti mokinių išsakytas gražiausiais mintis bei Lietuvos atradimus. Tikime, kad kartu su Jumis atlikome gražų darbą ir pratęsėme puikaus pedagogo, aistringo keliautojo ir geografo, kartu nuoširdaus Žmogaus, Rimanto Krupicko idėjas.

Aušra Narbutaitė – Jorgensen, Linoreta Vasilevičienė


Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas
Aplinkos apsaugos komitetas
Dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė
LEU Edukologijos fakulteto Pedagogikos ir psichologijos instituto Ugdymo pagrindų katedros docentė
Dr. Onutė Motiejūnaitė
LEU Gamtos mokslų fakulteto Botanikos katedros docentė
Nijolė Gudžiūnienė
Vilniaus „Minties“ gimnazijos mokytoja metodininkė
Julė Kavalnienė
Molėtų gimnazijos mokytoja metodininkė